Superviisor

Olen läbinud 2,5 aastase superviisori ja coachi väljaõppe (International Supervision and Coaching Institute 2016-2018) ja oman ANSE standarditele vastavat sertifikaati. Kuulun Eesti Supervisooni- ja Coachingu Ühingu liikmete hulka.

Diplomeeritud superviisor/coach, 6. tase (ESCÜ kvaliteedistandard, kehtiv kuni 20.12.2022)

Olen haridusellt psühholoog. Lisaks olen õppinud erinevaid teraapiaid (NLP ehk Neuro-linguistic programming, EFT ehk Emotional freedom technique, heliteraapia, tantsu ja liikumisteraapia) mis täiendavad minu tööd igapäevaselt.

Töötan coachi ja superviisorina haridusasutustes, ettevõtetes ja eravastuvõtus. Olen teinud koostööd erinevate asutustega nagu nt: Sisekaitse Akadeemia, Domus Kinnisvara OÜ, Tammer OÜ, Tallinna Majanduskool, Käru Kool, Kajamaa Kool jne. Töötan nii individuaalselt kui ka gruppide ja meeskondadega. Töös kasutan tihti avatud küsimusi, füüsilist liikumist ja metafoorkaarte.

Olen veendunud, et iga inimese sees on olemas kõik vastused. Õigete vastuste jaoks on vaja vaid õigeid küsimusi, metoodikaid ning neid toetavat suhtumist.

Miks valida supervisioon?

Professionaalne superviisor: 

 • on läbinud rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜ) standarditele vastava väljaõppe ning lähtub oma tegevuses ESCÜ eetika juhistest
 • on vaba elukutse esindaja, mis tagab vajaliku neutraalsuse
 • on kompetentne juhtima supervisiooni protsessi, mis toetab klienti tema seatud eesmärgi saavutamisel.

Professionaalne ehk valdkondade ülene supervisioon on süsteemne nõustamisprotsess,  mille fookuses on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. Supervisiooni juhib väljaõppinud superviisor.

Supervisooni eesmärk

 • lahenduste leidmine keerulistele olukordadele, sh klienditöös, meeskonnas, organisatsioonis
 • töötaja vaimne tervis, sh läbipõlemise ennetamine
 • eluterve töökultuuri loomine, arendamine, hoidmine
 • professionaalse identiteedi kujundamine
 • elukestva õppimise toetamine

Supervisiooni tulemusel

 • luuakse selgust ja leitakse lahendusi
 • toimub erialaste oskuste tõhusam kasutamine
 • paraneb töö kvaliteet
 • taastub inimese töövõime ja kasvab töörõõm

Organisatsiooni supervisiooni puhul töötatakse organisatsiooni võtmeisikutega. Fookuses on sageli organisatsiooni missioon, visioon ja põhiväärtused, seatud eesmärgid ja nende saavutamise võimalused; organisatsioonis vajalike muudatuste defineerimine ja juhtimine.