Supervisioon

Mis on supervisioon?
Supervisioon ehk tööalane nõustamine on süsteemne protsess, milles keskendutakse uudstete lahenduste leidmisele probleemide korral ja inimese erialase arengu toetamisele.
Supervisiooni käigus toimub töötegevuste teadvustamine ning analüüs.
Superviisor juhib töötaja tööalast enesepeegeldusprotsessi ja annab neutraalset tagasisidet toimuvale.
Supervisiooni abil on võimalik:
– areneda töötaja professionaalsed oskuseid,
– ennetada läbipõlemist või toetada sellest taastumist,
– luua soodne pinnas kvaliteetsete töötulemuste saavutamiseks,
– lahendada tööalaseid pingeid või probleeme,
– toetada tööks vajalike isiksuseomaduste arengut,
– püstitada eesmärke ja jõuda seekaudu parimate tulemusteni.

Supervisioon eeldab järjepidevat protsessi, ehk kohtumisi keskmiselt 1x kuus, 12 kuu jooksul (individuaalne supervisioon) või gruppide puhul harvem.
Supervisioon võib toimuda vastavalt vajadusele erinevates vormides ja vahenditega.

Individuaalne supervisioon
Temaatika: isiklik professionaalne areng, kliendijuhtumid, tööalased- ja suhteprobleemid ja kõik muu, mille teadvustamine võimaldab inimesel rakendada tööalaselt oma täit potentsiaali.

Meeskonna supervisioon
Temaatika: töö käigus üleskerkivad erinevad probleemid (sh töösuhted, -rollid, -keskkond, eesmärgid jmt.) Oluline on tagada tööelus koostegutseva meeskonna tõhusus.

Juhtide ja juhtimise supervisioon
Temaatika: muutused, kriisid ja konfliktid, individuaalsed probleemid. Juht ja tema isiksuseomadused, roll meeskonnas, meeskonna motiveerimine, inspireerimine, parimate tulemuste saavutamine lähtuvalt eesmärgist.

Organisatsiooni supervisioon
Temaatika: muudatuste juhtimine organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks, efektiivsemaks toimimiseks turul

Juhtumipõhine supervisioon
Temaatika: konkreetsed juhtumid, suhe kliendiga, probleemse olukorra lahendamine, toimetulek emotsioonidega, oskused ja võimalused tegutsemiseks. Nii individuaalne- ja rühmasupervisioon.

Teenuse tellimiseks palun võtke minuga ühendust: merike@elutreener.ee