Kovisioon

Kovisioon

Igas organisatsioonis tuleb vahel ette, et midagi on korrast ära kas organisatsiooni siseselt (meeskonnasisesed pinged, uue töötaja sisseelamine jne) või on tegemist välise probleemiga – näiteks keeruline klient või mõni muu juhtum. Tihti laskub probleemilahendamine ühe inimese õlule, kellel on ettevõttes ühe või teise valdkonna vastutus. Kuid ometi toimib organisatsioon meeskonnana. Kuidas saaks aga üksteisele toeks olla ning leida erinevaid lahendusi probleemidele?

Üheks lihtsamaks ja tõhusamaks võimaluseks on kasutada kovisiooni meetodit, mis on mõeldud kolleegide vaheliseks nõustamiseks. Kovisiooni kasutatakse üksteiselt õppimiseks, lahenduste leidmiseks, toetamiseks ja julgustamiseks. Enamasti on kovisioonigrupis olijad üksteisega võrdsed ehk kolleegid, kes teevad sarnast tööd.

Peamised kovisiooni kasutegurid on:

  • Lahenduste leidmine
  • Teadmiste ja info jagamine
  • Usalduse ja koostöö suurenemine
  • Toetava organisatsioonikultuuri kujunemine
  • Eneseareng
  • Vahetu tagasiside
  • Sotsiaalsete oskuste arenemine