Juhile

Juhtide coaching või supervisioon

Tihtipeale vajavad juhid enda kõrvale coachi  selleks, et treenida inimeste juhtimisega seotud oskuseid ja olla läbi selle tulemuslikum oma töös. Coach on ühtlasi  neutraalne spetsialist, kes peegeldab ja abistab juhti tema igapäevatöös ja tegemistes – aidates tal märgata erinevaid mustreid ja vaatenurki.

Coachingu tulemusel inimene:

  • Teeb enda tööd tulemuslikumalt
  • Kasutab enda oskuseid ja omadusi teadlikumalt ja efektiivsemalt
  • Tuleb toime keeruliste olukordadega
  • Teeb tööd rõõmuga ja jätkusuutlikult

Professionaalset coachi kasutavad enamasti nii äri  – kui ka avaliku sektori  juhid, eksperdid ja võtmetöötajad, kuid see nõustamismeetod sobib igale inimesele.
Coach aitab juhtidel paremini toime tulla inimeste ja protsesside juhtimisega ja ekspertidel panustada enda töösse parimal võimalikul viisil.
Ka supervisioonis kasutatakse coachingut tihtipeale ühe tööosana.

Juhtide ja juhtimise supervisioon
Temaatika: muutused, kriisid ja konfliktid, individuaalsed probleemid. Juht ja tema isiksuseomadused, roll meeskonnas, meeskonna motiveerimine, inspireerimine, parimate tulemuste saavutamine lähtuvalt eesmärgist.