Individuaalne supervisioon

Temaatika: isiklik professionaalne areng, kliendijuhtumid, tööalased- ja suhteprobleemid ja kõik muu, mille teadvustamine võimaldab inimesel rakendada tööalaselt oma täit potentsiaali.

Supervisiooni abil on võimalik:
– areneda töötaja professionaalsed oskuseid,
– ennetada läbipõlemist või toetada sellest taastumist,
– luua soodne pinnas kvaliteetsete töötulemuste saavutamiseks,
– lahendada tööalaseid pingeid või probleeme,
– toetada tööks vajalike isiksuseomaduste arengut,
– püstitada eesmärke ja jõuda seekaudu parimate tulemusteni.

Supervisioon eeldab järjepidevat protsessi, ehk kohtumisi keskmiselt 1x kuus, 12 kuu jooksul.
Supervisioon võib toimuda vastavalt vajadusele erinevates vormides ja vahenditega.