Coaching

Mis on Coaching?
Coaching on coachi ja coachee (kliendi) vaheline suhtlusprotsess, mis toetab oskuste treenimist, eesmärkide seadmist ning oma elupotentsiaali avastamist. Võib öelda, et coach on muutuste ekspert, kes aitab coacheel võtta vastutust ja kasutada oma potentsiaali maksimaalselt. Omal kombel on coaching iga suhe, milles üks inimene on kellegi teise teenistuses, kes tahab areneda, õppida või muutuda. Coaching on küsimuste abil vestluse juhtimine selliselt, et teine pool püstitab endale väljakutsuvad eesmärgid ja leiab võimalused, kuidas need ellu viia.

Coaching’uga kasvab inimese eneseteadlikkus – oma eesmärgist, teekonnast sinna ja oma võimetest. Just eneseteadlikkuse kasv on psühholoogide sõnul see, mis viib inimese päriselt tegudeni. Kõike, millest inimene on teadlik, saab ta kontrollida ja muuta. Kõik, millest ta teadlik pole, kontrollib ja muudab teda ennast.

Coaching´ut saab defineerida ka mõnede vastandite kaudu. Coaching keskendub probleemide asemel lahendustele, arendab nõrkuste asemel tugevusi, õpetab läbikukkumise asemel edukogemusest, lähtub mineviku asemel sellest, milline võiks olukord olla.

 

Coaching’u eesmärk on suurendada inimese teadlikkust iseendast, millele järgneb vältimatult ka inimese enesekindluse ja vastutuse kasv.